Board of Directors

Board of Directors (2022-2023)
 
Dr. Linus Yoe (Chair)
Dr. Nyan Lin Aung
Dr. Nyi Nyi Aung
Dr. Thida Aye
Dr. Jonathan Chang 
Dr. Xiao-Hong Jiang 
Dr. Alfred Leong 
Dr. Elizabeth Liang
Dr. Yin Phyu Lwin 
Dr. Moe Moe Myint
Dr. Soe Myint 
Dr. Khin M Soe 
Dr. Henry Yan
Dr. Joseph Yoe
Dr. Thant Zin

 

Board of Directors (2019-2022)
 
Dr. Myat Myat Mon (Chair)
Dr. Jonathan Chang
Dr. Shu Yain Chin
Dr. Alfred Leong
Dr. Elizabeth Liang
Dr. Yin Phyu Lwin
Dr. Moe Moe Myint
Dr. Tin Myint
Dr. Milton Seinwan 
Dr. Khin M Soe
Dr. Chyne Tan
Dr. Kyaw Lin Tun
Dr. Joseph Yoe
Dr. Linus Yoe
Dr. Thant Zin

 

Board of Directors (2017-2018)

     Dr. San San Wynn (Chair)

     Dr. Pye Phyo Aung                                   

     Dr. Su Su Aung                                 

     Dr. Tu Tu Aung                                                     

     Dr. Jonathan Chang       

Dr. Shu Yain Chin

Dr. Myat San 

Dr. Pamela Htay-Sha

Dr. Alfred Leong      

Dr. Myat Myat Mon 

Dr. Tin Myint 

Dr. Milton Seinwan 

Dr. Kenneth Sha

Dr. Joseph Yoe

Dr. Linus Yoe

Dr. Thant Zin

 

Board of Directors (2015-2016)

Dr. Myat San (Chairman)

Dr. Khin Nyein Aung

Dr. Jonathan Chang

Dr. James Hsu

Dr. Alfred Leong

Dr. Aye Moe Thu Ma

Dr. Myo Maw

Dr. Myat Myat Mon

Dr. Tin Myint

Dr. Zaw Min Oo

Dr. Chyne Tan

Dr. Zeyar Thet

Dr. Milton Chit-Zaw Seinwan

Dr. San San Wynn

Dr. Joseph Yoe

Dr. Linus Yoe

Dr. Thant Zin

 

Board of Directors (2013-2014)

Dr. Jonathan Chang (Chairman)

Dr. Shu Yain Chin

Dr. James Hsu

Dr. Aye Moe Thu Ma

Dr. Myo Maw

Dr. Myat Myat Mon

Dr. Tin Myint

Dr. Zaw Min Oo

Dr. Myat San

Dr. Chyne Tan

Dr. San San Wynn

Dr. Joseph Yoe

 

Board of Directors (2011-2012)

Dr. Jonathan Chang        

Dr. Myat Myat Mon          

Dr. Tin Myint        

Dr. Zaw Min Oo                                        

Dr. Myat San                    

Dr. Kyaw Kyaw Soe          

Dr. Chyne Tan    

Dr. Linus Yoe

 

Board of Directors (2009-2010)

Dr. Jonathan Chang

Dr. Shu Yain Chin

Dr. Yon Howard Lai      

Dr. Myat Myat Mon

Dr. Tin Myint

Dr. Myat San   

Dr. Chyne Tan

Dr. Joseph Yoe

Dr. Sharon Zheng